“Σκοιλ ελικικού” κι άλλες ακατανόητες μεταφράσεις από google translate παρέχονται ως εκπαιδευτικό υλικό, μαζί με οδηγίες επανεκκίνησης υπολογιστή! Καταγγελίες για κονδύλια και πηγαίνουν στα ΚΕΚ αντί για τους επαγγελματίες.