Ο Γεώργιος Τριάντης, Πάτρα 1875 – 1954, ήταν δήμαρχος Πατρέων, σταφιδέμπορος και συνθέτης τετράφωνης εκκλησιαστικής μουσικής.