Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερευνητική ομάδα DAISSy, διοργανώνει εργαστήριο διάχυσης των αποτελεσμάτων (multiplier event) του διακρατικού έργου «EPOQUE: Environmental POrtfolio for Quality in University Education» (http://www.epoque-project.eu/language/el/), την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, 18.00μμ – 21.30μμ, στις εγκαταστάσεις του POS Coworking Space (Γούναρη 69-3ος όροφος, Πάτρα).
Το έργο EPOQUE προάγει την ενίσχυση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων επιστημόνων, μηχανικών και…