Το νέο στίγμα του για τη γεμάτη τετραετία που ακολουθεί με «προίκα» τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ που αυτή τη φορά θα είναι «κομμένο και ραμμένο» στις τοπικές ανάγκες, δίνει στην «Π» ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας με συνέντευξή του στον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.
Απαντώντας στις ερωτήσεις της «Π» κάνει ένα απολογισμό για την περίοδο 2011-2015, ιεραρχώντας τη σημαντική προσπάθεια που έγινε να προωθηθούν έργα και δράσεις με αποτέλεσμα σημαντικές απορροφήσεις αλλά και πολλά χρήματα για…