Η ανακοίνωση του “Ιπποκράτη” αναφέρει:
κύριε Διοικητά
Σας κάνουμε γνωστό ότι οι Συνάδελφοι – Εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη τις ΑΡΓΙΕΣ και τα ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ του Δεκέμβρη του 2019.
Με δεδομένο ότι
έχουν έλθει ήδη, από το υπουργείο, οι σχετικές εγκρίσεις, που σημαίνει ότι θα έπρεπε ήδη να είχαν δρομολογηθεί και οι σχετικές πληρωμές
ζητάμε άμεσα
σχετική ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μαζί σας για την διευθέτηση αυτής της εκκρεμότητας, αυτού του προβλήματος για το οποίο τα…