Μία νέα επιστημονική έρευνα υποστηρίζει ότι η ερωτική επαφή άνευ βαρύτητας βλάπτει σοβαρά την υγεία.