Στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου μετέβησαν σήμερα, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Αθανασόπουλος, προκειμένου να συναντηθούν με τον Γ.Γ. της Γιώργο Διδασκάλου (ο οποίος απουσίαζε αν και είχε ενημερωθεί για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας έγκαιρα), για να του θέσουν το μείζον ζήτημα κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των σχολείων.
Η συνάντηση έγινε με έναν εκ των Γενικών Διευθυντών της Αποκεντρωμένης…