Το περασμένο Σάββατο 13 Απριλίου 2019, στο πλαίσιο του Patras IQ 2019, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) παρουσίασε τον τρόπο ενίσχυσης ψηφιακών γνώσεων στους ενήλικες γονείς και κηδεμόνες!H Χρήση του Διαδικτύου (UoI) είναι ένας ενδεικτικός παρά…