Ανακούφιση επικρατεί στους κόλπους της Δημοτικής Αρχής Αιγιαλείας μετά από την έκδοση απόφασης εκ μέρους της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την ανανέωση (παράταση) της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ανατολικής Αιγιάλειας στην Αιγείρα για ένα χρόνο ακόμα, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2014. Η σχετική απόφαση έχει ημερομηνία 31/12/2013 και αναρτήθηκε λίγες μέρες μετά στη “Διαύγεια”, ώστε να τεθεί άμεσα σε ισχύ.

–>>