Η ομάδα Commoners Code the City στα πλαίσια του προγράμματος «Αστικά Κοινά» διοργανώνει 6 κυριακές συμμετοχικού σχειδασμού από 31 Μαρτίου έως 19 Μαίου 2019 στην πλατεία Θεσσαλονίκης & Κεφαλληνίας με τίτλο:«πλατειά-ζουμε»με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμμετοχικού σχεδιασμού και διαλόγου με τους πολίτ…