Μία όμορφη όπως αναμένεται εκδήλωση ετοιμάζει η «Γωνιά του Βιβλίου» της οικογένειας Παπαχρίστου στο χώρο του βιβλιοπωλείου στην Αγ.