Ακόμη και διακοπές ρεύματος εξ αποστάσεως θα μπορούν να γίνονται με τους νέους έξυπνους μετρητές που φέρνει ο ΔΕΔΔΗΕ.