Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΥΠΕΝ που προηγηθηκε και αφορά στην αλλαγή του χρονοδιαγράμματος υποβολής αιτήσεων στο επερχόμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» καθώς και στη δυνατότητα υποβολής προσωρινής υπεύθυνης δήλωσης αντί βεβαιώσεων από τις Υπηρεσίες Δόμησης, δόθηκαν πριν λίγα λεπτά στη δημοσιότητα ο οδηγός του προγράμματος καθώς και το περιεχόμενο των παραρτημάτων.

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020

Υπενθυμίζουμε…