4ο Συνέδριο «Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
11 & 12 Ιουνίου 2016, Porto Rio Hotel
Αξιωματούχοι της κεντρικής πολιτικής σκηνής, άνθρωποι της διοίκησης, της αυτοδιοίκησης, τεχνοκράτες, πρόσωπα του επιχειρηματικού και κοινωνικού φάσματος, στελέχη του πολιτισμού και του αθλητισμού, συναντώνται και πάλι φέτος στο 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για τη Δυτική Ελλάδα.
Διοργανωτής, η «Πελοπόννησος», σε μια συστηματοποιημένη, επί μια 4ετία, πρωτοβουλία να αποτελέσει καταλύτη για την…