«Πάγωσαν» οι οικονομικές συναλλαγές πολιτών με τον Δήμο Πατρέων μετά την κήρυξη τραπεζικής αργίας, ενώ με καλή πίστη προμηθευτή υγρών καυσίμων εξασφαλίστηκε πετρέλαιο κίνησης για εννέα μέρες. Οι συνέπειες στον Δήμο από τον έλεγχο κίνησης κεφαλαίων δεν είναι αμελητέες.
Η πρώτη κρίσιμη κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί η δημοτική αρχή χθες, μετά την κυβερνητική απόφαση για τον έλεγχο κεφαλαίο, ήταν η έλλειψη υγρών καυσίμων (πετρελαίου) για το μηχανοκίνητο στόλο του Δήμου, και κυρίως για τα…