Εξετάζεται πρόταση να ανοίξουν όλα τα σχολεία μέσα στο Μάιο για να αποκτήσουν ανοσία τα παιδιά . Τι θα καθορίσει τις οριστικές αποφάσεις.