Ήταν Ιούλιος του 1987 όπου η χώρα και κυρίως η Αθήνα και μεγάλα αστικά κέντρα ήταν κυριολεκτικά καμίνια.