Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕ&ΔΕ) υπέγραψαν σήμερα Σύμφωνο Συνεργασίας με στόχο την υποστήριξη των ΜμΕ, την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και τη διεθνή προβολή του επενδυτικού τους προφίλ.

Κοινή επιδίωξή των δύο πλευρών αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη της εξαγωγικής δυναμικής των ΜμΕ και η παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής βοήθειας στις ελληνικές…