Η Ελλάδα κατέχει την ποιότητα που δίνει τη δυνατότητα καλύτερης ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα υπάρχει επάρκεια πρώτων υλών, ενώ χαρακτηριστικό της αγροτικής οικονομίας είναι ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας της.
Συμπέρασμα που βγήκε από την ημερίδα που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία η Τράπεζα Πειραιώς και η «Πελοπόννησος» σε συνεργασία στο Πολιτιστικό Κέντρου του Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», στο Αίγιο.
Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για το παραπάνω είναι ο επανασχεδιασμός της αγροτικής πολιτικής και η…