Το χωριό Κάλλιο στη Φωκίδα, εξαφανίστηκε όταν το 1981 υλοποιήθηκε η απόφαση για να φτιαχτεί το φράγμα του Μόρνου και να ελεγχθεί η ροή του νερού ώστε να υδροδοτηθεί ολόκληρη η περιοχή.