Παρακάτω μπορείτε να βρείτα τα αρχεία με την Μεθολογία και Αναφορά Έρευνας, που αναπτύχθηκαν απο τους συμμετέχοντες οργανισμούς στα πλαίσιο του προγράμματος MIGRANT TALENT GARDEN.

Μεθοδολογία

Αναφορά έρευνας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε: www.migrantgarden.eu