Το θέατρο ACT διοργανώνει το τρίτο σεμινάριο Σωματικού Θεάτρου για το 2018-2019, προσκαλώντας και πάλι στην Πάτρα, τον διεθνή χορογράφο και performer Σπύρο Κουβαρά, ιδρυτή της γαλλικής ομάδας σύγχρονου χορού, Synthesis 748.
Το σεμινάριο, με τίτλο της 3ης Θεματικής, «Movement and Image: Το Σώμα ως Ε…