Από τους 60 νεκρούς οι 46 ήταν άνδρες και οι 11 γυναίκες.