Με πρώτο θέμα το προσφυγικό στην ημερήσια διάταξη, συνεδρίασε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας.
“Το Υπουργείο Εσωτερικών, με σχετικό του έγγραφο, ζητά από τους δήμους να υποδείξουν κατάλληλους χώρους, που δεν χρησιμοποιούνται, για φιλοξενία προσφύγων για την αντιμετώπιση, όπως ισχυρίζεται, εκτάκτων αναγκών. Με βάση τη δική μας αντίληψη και τα κριτήρια, που αφορούν στις ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας σε αξιοπρεπείς δημόσιους χώρους, όπου θα παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που περιγράψαμε…