Στην αγγλική έκδοση της επίσημης σελίδας του Πατρινού Καρναβαλιού οι μεταφραστικές αστοχίες φέρνουν… δάκρυα γέλιου. “Pantsetes”, “smokey Thursday”, “Bubbles”, και το καρναβάλι των Μικρών που είναι.