Στη Δανία άνοιξαν μικρά καταστήματα και νηπιαγωγεία. Στη Γερμανία επέστρεψαν στις τάξεις οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και στην Αυστρία άνοιξαν εστιατόρια.