Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα που έχει ανακύψει από τον Οκτώβιο στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του ΕΦΚΑ και στον κεντρικό σέρβερ του ΕΦΚΑ Αγίου Αλεξίου  της Πάτρας με αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι και πλήθος επιχειρήσεων να ταλαιπωρούνται ακόμη και σήμερα παραμονές των εορτών των Χριστου…