Η άφιξη της εποχικής γρίπης σε συνδυασμό με την ύπαρξη του κορωνοϊού θα περιπλέξει τα πράγματα μια και τα συμπτώματα και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδια.