Οι συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση του ιού και οι ευαίσθητες ομάδες.