Στην εφάπαξ αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε οικογένειες με παιδιά (μονογονεϊκές ή μη) προσανατολίζεται η κυβέρνηση- Τα ποσά και ποιοι τα δικαιούνται