Στην ερώτηση του Νίκου Νικολόπουλου προς τον δήμο Πατρέων αναφέρεται: Έφτανε ένα μπουρίνι 1 h για να καταδειχθεί ότι η Πάτρα είναι μια ανοχύρωτη πόλη.