Η Αχαΐα και η Πάτρα βλέπουν μια διεκδίκηση δύο δεκαετιών να μπαίνει σε αυλάκι. Η «Π» παρουσιάζει στο σημερινό της φύλλο κατ’ αποκλειστικότητα, όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου για την δημιουργία του σταθμού αποθήκευσης και διανομής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι της Πάτρας, καθώς και πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία του σχεδίου της ΔΕΠΑ.
Πρόκειται για τμήμα 45 στρεμμάτων που έχει προέλθει από επιχωματώσεις και βρίσκεται στο νότιο άκρο του νέου λιμένα Πατρών.
ΔΕΠΑ και ΟΛΠΑ στήνουν…