Μπορείς να ανοίξεις διάλογο με έναν Μπάστακα; Πού τέμνεται ένα πυροφάνι με τον πόθο; Τι μνήμες μπορούν να ξυπνήσουν οι κόκκοι ενός καφέ; Λένε ότι διαβάζεις λογοτεχνία με τον τρόπο που σου υπαγορεύει αυτό που είσαι και πώς είναι δυνατόν το είναι σου να μην περιέχεται σε αυτό που θα γράψεις, παρά το γεγο…