Παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν, λένε ότι είναι μονόδρομος η συνδρομή τους στις ανάγκες των παιδιών τους, σε ότι αφορά τις μεταφορές και την προσοχή.