Για την πολύ πιθανή έλευση του κορωνοϊού στην Ελλάδα αλλά και την έλλειψη θεραπε…