Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών στην δημόσια εκπαίδευση μειώθηκε δραματικά, ενώ οι μόνιμοι διορισμοί ουσιαστικά έχουν μηδενιστεί. Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 68.221, ενώ το σχολικό έτος 2008-2009 ήταν 103.247. Έχουμε συνεπώς μια μείωση των εκπαιδευτικών κατά 35.026 που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης 33,92%! Επιπλέον το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας μοιάζει αρκετά…