Το πρόγραμμα «Get Close to Opera», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Διαπολιτισμικό Φόρουμ του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία), οργανώνει εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτισμική…