Παραθέτουμε ένα ιστορικό δελτίο, αυτό του Ντίνου Γαλανού της ΕΑΠ που φέρει την υπογραφή του Α.