Ένα νέο χορωδιακό σχήμα δημιουργήθηκε στην πόλη της Πάτρας και η ονομασία του είναι “EsperCanto”, θέλοντας να δηλώσει την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής (Esperanto: διεθνής γλώσσα επικοινωνίας & Canto: τραγούδι).Το σχήμα EsperCanto μετρά λίγους μόλις μήνες αφότου γεννήθηκε. Δημιουργήθηκε το περασμέ…