Το Ευρωπαϊκό έργο ReYion έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση του τρίτου τομέα στις αγροτικές περιοχές, κάθε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριότητα κοινωνικής ευθύνης, στοχεύει στη δημιουργία ενός εγχειριδίου με χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες προς αυτή την κατεύθυνση για τους νέους των αγροτικών περιοχών.Για την υλοποίηση του εγχειριδίου κάθε χώρα εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου ReYion έχει αναλάβει την συγγραφή ενός κεφαλαίου.

Τα συμπεριλαμβανόμενα κεφάλαια αφορούν τη δημιουργία και σύσταση φορέων νεολαίας, την εθελοντική διαχείριση ομάδων, τη διαχείριση έργων, τη λογιστική χρηματοδότηση και αξιολόγηση, τη συμμετοχή και την δικτύωση των φορέων της νεολαίας και το πως να επαγγελματιστούν οι εν λόγω φορείς και πως να αναπτυχθούν στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δράσεις του, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.reynion.eu και τη σελίδα στο Facebook  https://www.facebook.com/reyionproject/?fref=ts ώστε να είστε ενήμεροι σχετικά με την εξέλιξη του έργου και να γνωρίσετε περισσότερα για τη συμμετοχή της νεολαίας σε διακρατικές δραστηριότητες.