Τι στα αλήθεια γίνεται με μια ακόμα απαξιωμένη αθλητική εγκατάσταση της Πάτρας, …