Την εμφάνισή του έκανε και ο δεύτερος προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία “Αικατερίνη Κελέση” στο αρμόδιο τμήμα για την προστασία Μαρτύρων της Aσφάλειας Αττικής.