Σε ενα σημαντικό βήμα για μια σοβαρή ποιοτική ανάπτυξη, στο χώρο της Περιφερειακής Τηλεόρασης του προγράμματος, προχώρησε το IONIAN TV στο κέντρο της Πάτρας.