Η Γεωργική Σχολή της Πάτρας, ένα κτίσμα του 1890,έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο αν και ετοιμόρροπο και βρίσκεται λίγα μέτρα πιο πίσω από το νέο Μουσείο, σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικός και σύμφωνα με τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό θα ενοποιηθεί και θα γίνει πάρκο. Δηλαδή από …