Νοσηλευτική φωλιά σε Κέντρο Υγείας που λειτουργεί μέχρι το μεσημέρι, αναφέρουν οι πληροφορίες μας ότι ανακάλυψε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης.
Και σε αυτή «φώλιαζαν» όχι 10 ή 20 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά 42. Μάλιστα το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας της Υγειονομικής μας περιφέρειας, εδράζει πλησίον νοσηλευτικού ιδρύματος το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα νοσηλευτικής υποστελέχωσης.
Μην απορείτε πώς μαζεύτηκαν οι 42. Ας είναι καλά τα ρουσφέτια των κομματικών…