Με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό καλούνται να αντιμετωπίσουν το φετινό κρίσιμο, λόγω κορωνοϊού, καλοκαίρι τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας των νησιών της χώρας.