Από την εταιρεία “Μόραγλης Α.Ε.” λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολη:
Κ. Διευθυντά,
Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται από δεκαετιών στον χώρο των δημοσίων προμηθειών και συνάπτει συστηματικά συμβάσεις όχι μόνο με το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ελληνικούς Δημόσιους Φορείς, αλλά και με αρχές άλλων ευρωπαϊκών κρατών και με το ΝΑΤΟ, χωρίς ουδέποτε να έχει εγερθεί παράπονο ή η παραμικρή υπόνοια για την επαγγελματική μας ακεραιότητα. Πρόσφατα, όμως, καταστήκαμε στόχος αρνητικής δημοσιότητας…