Η ληξιαρχική… ζυγαριά  γεννήσεων – θανάτων στην Αχαΐα την τελευταία πενταετία δίνει νότες αισιοδοξίας σε πρώτη ανάγνωση αλλά τελικά η αντικειμενική προσέγγιση των στοιχείων αυτών μπορεί να δώσει ακριβή εικόνα;
Απάντηση με βεβαιότητα δεν μπορεί να δοθεί. Όχι τουλάχιστον μέχρι την επόμενη πληθυσμιακή απο…