Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, στο πλαίσιο του Patras IQ 2019, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) παρουσίασε τον τρόπο ενίσχυσης ψηφιακών γνώσεων στους ενήλικες γονείς και κηδεμόνες!
H Χρήση του Διαδικτύου (UoI) είναι ένας ενδεικτικός παράγοντας της ψηφιακής παιδείας και των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών για τις χώρες που αποσκοπούν να καταστούν οι πιο δυναμικές και ανταγωνιστικές οικονομίες της γνώσης στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Το…