Σε ανακοίνωσή του για το γεγονός ότι ο Δήμος Πατρέων φέτος δεν συυμετείχε ως συνδιοργανωτής στον ποδηλατικό γύρο θυσίας λόγω της συμμετοχής σε αυτόν του Αμερικανού Πρέσβη, επισημαίνει:
“Με αφορμή το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή δεν συμμετείχε φέτος ως συνδιοργανωτής στον ποδηλατικό δρόμο θυσίας εξαπο…